Kaart van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap is een van de drie institutionele gemeenschappen van België, al opgericht bij de Belgische grondwet en met wettelijke bevoegdheden die uitsluitend binnen de geografische grenzen van het Nederlandse taalgebied en van het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen. Zodanig is de officiële taal in de gemeenschap het Nederlands. Sommige Vlaamse gemeenten die aan de grens liggen met Wallonië geven echter beperkt ruimte voor gebruik van Frans in openbare diensten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de federale administratie gedeeld met de Franse Gemeenschap, waardoor de regio strikt tweetalig is.

Naast taal is de gemeenschap ook verantwoordelijk voor de Vlaamse media en het onderhoud van de Vlaamse cultuur. In 1980 werd de beslissing genomen om de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest te fusioneren. De Vlaamse Gemeenschap kan opgedeeld worden in 5 provincies, namelijk Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant; en 319 gemeenten, waarvan 19 in Brussel liggen.